wz

Poznámky z přednášek, vypracované otázky apod.

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Přestože jsem ve studiu elév, shromáždil jsem za první rok něco elektronických poznámek z přednášek. Teď ve druhém ročníku pokračujeme, poznámky přibývají, takže i pro ty ostatní z nás se budu snažit doplnit něco, co by nám mělo pomoci k úspěšnému zdolání všech zkoušek. Pokud i vy z našeho ročníku máte něco hodné k prezentaci pro ostatní , tak pošlete a já to sem přiřadím.

Textové pole: 1. ročník

Teorie práva a státověda -  mám udělány poznámka a díky tomu, že přednášející nám dala okruhy otázek ke zkoušce, mám jejich vypracování. Takže v tomto odkazu naleznete vypracování pro tento předmět.

Ústavní právo - tuto zkoušku jsem nějak vytvořil z běžně dostupných materiálů. Proto nemám žádné elektronické poznámky. Čerpáno z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. 

Dějiny práva - byl zápočet na základě testu, test nemám, jen vzpomínky - nebyl nijak příjemný.

Základy ekonomie - protože přednášející poskytl zkušební okruhy, vypracoval jsem otázky. Mohou tam být překlepy. Pro další kolegy upozornění - zásadní jsou grafy, omáčka u této zkoušky je nanic. Tady tedy texty otázek a příprava.

Psychologie - každý zpracovával seminární práci - jelikož toto bylo dílo individuální neuvádím ji sem.

Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů - pro mne poněkud zvláštní přednáška. Materiály dodané přednášejícím zde.

Výpočetní technika - závěrem těchto přednášek byla dvě cvičení. Pro představu uvádím naše zadání, která byla předmětem zápočtu. První cvičení a druhé cvičení.

Mezinárodní právo a vztahy - mám poznámky ze dvou přednášek. Někde na druhém počítači by měl být zbytek. Doplním postupně. Takže první přednáška a druhá přednáška.

Občanské právo - předmětem přednášek prvního ročníku bylo občanské právo hmotné. Poznámky mám zatím psané jen v ruce, elektronicky jen malý kousek. Postupně doplním. První ročník tohoto předmětu byl zakončen zápočtovým testem. Text z  přednášky mám zde. Druhá přednáška na tomto odkazu. Ostatní doplním a pokračování procesního práva k občanovi v druhém ročníku.

Textové pole: 2. ročník

Texty z přednášek doplním postupně, jak se mi bude dařit je přepsat do čitelné a trochu utříděné podoby. Pro dychtivce je sem dám v nahrubo psané formě a postupně budu měnit za aktuálnější a správnější verze.

Komu by se stýskalo po přednáškách, může se zahledět okem objektivu Honzy Hornáta do přednáškového sálu a zasnít se. Pod obrázkem najdete seznam všech nešťastníků, kteří nabídli e-mail.

Občanské právo procesní - Jako první v tomto semestru uvádím přednášku z občanského práva procesního. Jedná se o surově přepsané poznámky z přednášky, které jsem zatím nijak nerozšiřoval, ani neupravoval. Místy jsem své poznámky nepřečetl, ale to vylepším díky Vaším poznámkám. Takže tady první poznámky v tomto ročníku z občanského práva procesního. V potu tváře jsem přepsal  druhou přednášku v pořadí. V záběru tohoto dokumentu jsou i okruhy, které bychom měli znát pro vykonání zkoušky. Tak na tomto odkazu tedy druhá přednáška z občanského práva procesního.

Obchodní právo - Jako další počteníčko uvádím přepsané poznámky z obchodního práva—z první přednášky. Opět pouze stroze přepsaný text, bez dalšího doplňování či vysvětlení. Takže kdo máte zájem nabízím první přednášku z obchodního práva na tomto odkazu.

Bankovnictví -  po první přednášce jsem zas přepsal nasyrovo poznámky. Až budou otázky popracujem dál. Takže tady odkaz na poznámky z bankovnictví.

Pod tímhle nehezkým obrázkem budou postupně odkazy na všechny možné informace z internetu, jak se je dozvídám sám nebo od Vás.

Hospodářská politika - přepsaná přednáška. Otázky dám do samostatného souboru. Zatím nemám opsáno. Tady jen první přednáška.  Na první přednášce nám byly fofrem nadiktovány otázky. Na druhé přednášce byly upřesněny, je jich celkem třicet, přeji příjemné studium.  Takže na tomto odkazu jsou otázky pro tento předmět.  Z druhé přednášky zpracovávat poznámky nebudu, protože jsem si dělal poznámky do skript.  Zde tedy zpracované otázky, zákon č. 143/2001 Sb., zákon č. 273/1996 Sb., zákon č. 526/1990 Sb., část zajímavé učebnice a prezentace na níž je odvolávka ve vypracovaných otázkách.

LATINA - zde do textového souboru sepsáno pár latinských výrazů, které se mohou do začátku hodit. Pokud si je chcete stáhnout, tak na tomto odkazu.

Právnické výrazy a různé - zde zas jiné, snad použitelné a užitečné výrazy s výkladem jejich významu. Budu se snažit doplňovat. Pokud doplním nějaké výrazy, uvedu to v tomto textu. Zde tedy ke stažení první nástřel.

 tel. 383 412 237 nebo 383 422 228 (Mgr. Šatava)

Psychologie -  z tohoto předmětu je zkouška, pro níž by měly být vodítkem prezentace nabídnuté přednášejícím. K nim literatura doporučená během přednášky. Zde tedy v komprimované podobě poskytnuté prezentace. Na tomto odkazu jsou uvedeny okruhy pro přípravu na zkoušku.

Sociologie -  Zde tedy přepsaná přednáška, jak jsem slyšel a stíhal psát. Na tomto odkazu možno stáhnout. Pokud mi čas dovolí dám jsem postupně upravenou verzi, ale to až budu mít knížku, abych mohl své poznámky porovnat a  upravit si je. Tady jsou ty slíbené upravené a rozšířené poznámky. K jejich zpracování jsem použil knihu a budu se asi učit jen podle nich. Vytáhl jsem tam podle mě informace podstatné a snad dostačující.

Jednání s klientem - zde tedy prezentace, které pan přednášející používal a dal k dispozici. Celkem sedm souborů - sedm kapitol. Zde tedy ke stažení první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a konečně sedmý.

Občanské právo hmotné a procesní - na tomto odkazu je tedy připraveno vypracování všech otázek potřebných ke zkoušce. Otázky byly zpracovány Alenou, Lubošem a mojí maličkostí. Přeji pevné nervy u studia a štěstí u zkoušky.